News

20 March 2017 / Club News

Cystadleuaeth Golff i Glybiau Rygbi Gogledd Cymru

Yn eu 'doethineb', mae aelodau Clwb Golff Dinbych wedi fy mhenodi fel eu capten am 2017. Wedi siarad gyda Alwyn Bevan, Cadeirydd, Cyngor Rygbi Gogledd Cymru, cytunwyd i gynnal Cystadleuaeth Golff i Glybiau Rygbi Gogledd Cymru yn Ninbych yn 2017.

 

Gweler isod y manylion.

 

Edrychaf ymlaen at glywed eich ymateb positif.

 

Hwyl

 

Tegid Phillips

 

CYSTADLEUAETH GOLFF I GLYBIAU RYGBI GOGLEDD CYMRU

(i aelodau, chwaraewyr, noddwyr, cefnogwyr ayyb)

 

i’w gynnal yng NGHLWB GOLFF DINBYCH

 

ar DDYDD SADWRN, 15fed GORFFENNAF, 2017

 

AMSEROEDD TI    2.30-3.30 y.h.

 

FFURF Y GYSTADLEUAETH- Betterball Stableford

 

COST (i gynnwys te/coffi a brechdan cig mochyn/llysieuwr wrth gyrraedd, y golff a gwobrau) £24/par (sieciau yn daladwy i Glwb Golff Dinbych)

 

Anfonwch fanylion unrhyw chwaraewyr a’r ffioedd i

 

Tegid Phillips’

Bryn Collen,

68, Stryd Y Dyffryn,

Dinbych,

LL16 3BW

 

 cyn 30ain Mehefin, 2017

 

Manylion bydd angen anfon i mewn am bob chwaraewr-  enw, clwb rygbi, clwb golff, handicap, manylion cyswllt (cyfeiriad e-bost a rhif ffôn)

There doesn't appear to be any tagged photos.

Upload and Tag Photos

Comment
You must be signed in to add comments
Comments
|